LifeGroup-Img02

在小组里我们呈现最真实的自己,任你尽情开怀大笑。在教会这个大家庭里,小组是你可以倚靠的港湾。这是一个让大家倾吐心声、彼此扶持、代祷、聚会以及认识神的地方。我们还经常一起用餐呢!
快来和我们联系吧!

家庭组

Joseph & Tracy Gan 012 321 5198
Alvin & Zhao Tian Lee 017 888 2829
Ernest & Evelyn Liew (粤语)012 319 0844

职场组

Eric & Hedy Tay019 218 3597
Vin Ang019 263 3757
Angeline Leong010 407 2468

校园组

Joshua & Joanna Ho 017 940 0093
Lee Foo Sang & Kah Ling012 569 1298
Matthew Lai016 858 3082
King Hu014 637 4655

少年组
Eric & Hedy Tay012 218 3597